مادر
ساعت ۱:۱٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۳/٢٥  

مادر ای آیینه صبر و وفا

ای فروغ زندگی. کوه سخا

مادر ای زیباترین آهنگ عشق

ای سراسر خوبی و مهر و صفا

مادر ای تفسیر نور آفتاب

ای صمیمی. ای رفیق بی ریا

مادر ای همراه زهرا در بهشت

ای سروش زندگی. فخر خدا

کاش بتوانم سپاسی گویمت

باشد این دلدادگیها را بها