بهار
ساعت ٩:۱۸ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٩/۱٢/٢۱  

تازه و زیباست آهنگ بهار

هیچ رنگی نیست چون رنگ بهار

 

در زمستان شاپرک افسرده بود

غنچه ها دلگیر و دل تنگ بهار

 

چشمه هم از خواب خوش بیدار شد

رودها جوشید با زنگ بهار


کلمات کلیدی: آهنگ بهار ،کلمات کلیدی: رنگ بهار ،کلمات کلیدی: بهار ،کلمات کلیدی: زنگ بهار