» دیدار تو ... :: ۱۳٩٤/۱۱/۱٩
» کاش .... :: ۱۳٩٤/٩/۱٧
» تکرار ... :: ۱۳٩٤/٧/٧
» برای همسرم :: ۱۳٩٤/٥/۱٩
» تقدیم به همکان بازنشسته‌ام :: ۱۳٩٤/۱/۱٩
» زندگی.... :: ۱۳٩۳/۱٢/٢
» برای عموداریوش خوبم :: ۱۳٩۳/۱۱/۱٤
» شهریار عشق ( تقدیم به عمو داریوش خوبم) :: ۱۳٩۳/٩/٢
» یا حسین :: ۱۳٩۳/۸/۱٠
» دلتنگم :: ۱۳٩۳/٦/۱۳
» زندگی :: ۱۳٩۳/٤/۱٤
» وقت است که بازآیی :: ۱۳٩۳/۳/٢٠
» مادر :: ۱۳٩۳/٢/٢
» بهار :: ۱۳٩٢/۱٢/٢۸
» تقدیم به خواهرم :: ۱۳٩٢/٩/٢٦
» ۱۳٩٢/۸/۱٢ :: ۱۳٩٢/۸/۱٢
» آرامش جات عاشقان می آید :: ۱۳٩٢/٤/۱
» یابن زهرا :: ۱۳٩٢/۳/٢٢
» ۱۳٩٢/۳/٢٠ :: ۱۳٩٢/۳/٢٠
» مادر... :: ۱۳٩٢/٢/٩
» السلام علیک یا فاطمه الزهرا :: ۱۳٩٢/۱/۱٩
» بوی باران بهاری .... :: ۱۳٩۱/۱٢/٢۳
» والعصر ان الانسان لفی خسر ..... :: ۱۳٩۱/۱٢/٢۱
» بازباران :: ۱۳٩۱/٩/٢٧
» دل تنگم :: ۱۳٩۱/٩/۱٥
» یا مولای عشق :: ۱۳٩۱/۸/۳٠
» باز باران :: ۱۳٩۱/۸/٢٤
» دروغگو :: ۱۳٩۱/۸/۱٦
» برای تو ... :: ۱۳٩۱/٧/۱٦
» قنوت انتظار :: ۱۳٩۱/٤/۱٦
» زندگی :: ۱۳٩۱/٢/٩
» میرود سرما :: ۱۳٩٠/۱٢/۱٤
» وقت است که باز آیی :: ۱۳٩٠/٤/٢٧
» بوی باران :: ۱۳٩٠/۱/۱۸
» بهار :: ۱۳۸٩/۱٢/٢۱
» به یاد مادربزرگم :: ۱۳۸٩/٩/۱۳
» انتظار :: ۱۳۸٩/٧/۱۱
» شبهای قدر :: ۱۳۸٩/٦/۸
» صدای پای رمضان :: ۱۳۸٩/٥/٢٢
» قشنگ این است که مهم باشی ! حتی برای یک نفر :: ۱۳۸٩/۳/٩
» فاطمه(س ) :: ۱۳۸٩/٢/٢۱
» خدایا :: ۱۳۸۸/۱٢/٢
» بیزاری :: ۱۳۸۸/۱٠/٢۳
» یا علی :: ۱۳۸۸/٤/٢٠
» مادر :: ۱۳۸۸/۳/٢٥
» ثریا... :: ۱۳۸۸/۱/۳۱
» خوشا آنکه.... :: ۱۳۸٧/۱٢/۱٢
» باز باران... :: ۱۳۸٧/۸/۱۱
» عمر چون رودی... :: ۱۳۸٧/٧/٢٠
» یا ثارالله :: ۱۳۸٧/٥/۱٥
» میلاد نور مبارک :: ۱۳۸٧/٤/۱
» فاطمه فاطمه است :: ۱۳۸٧/۳/٢٠
» اندر احوالات بعضی از دوستان :: ۱۳۸٧/۳/٧
» یاد باد.... :: ۱۳۸٧/٢/٢۸
» السلام علیک یا بنت فاطمه :: ۱۳۸٧/٢/٢٢
» آفرین بر مبصرم :: ۱۳۸٧/٢/٢٢
» یک اتفاق ساده :: ۱۳۸٧/٢/۱٤
» برای تو که گاهی خودخواهی :: ۱۳۸٧/٢/۱٠
» ادعونی استجب لکم :: ۱۳۸٧/٢/۱٠
» یامن اسمه دوا :: ۱۳۸٧/۱/۳۱
» انتظار :: ۱۳۸٧/۱/۳۱
» برای او که روزی خواهد آمد :: ۱۳۸٧/۱/۳۱
» روزهای غمگین من :: ۱۳۸٧/۱/۳۱
» پست ومقام :: ۱۳۸٧/۱/٢٧
» معصیت :: ۱۳۸٧/۱/٢٦
» بهاران :: ۱۳۸٧/۱/٢٢
» یامن اسمه دواء وذکره شفاء :: ۱۳۸٧/۱/٢۱
» سفر :: ۱۳۸٧/۱/٧
» تقدیم به دوستان بازنشسته ام :: ۱۳۸٦/۱٢/٢۸
» بهاران :: ۱۳۸٦/۱٢/۱۳
» اربعین حسین :: ۱۳۸٦/۱٢/۸
» نماز عاشقان :: ۱۳۸٦/۱٢/٧
» یار ما :: ۱۳۸٦/۱۱/٢٤
» پروین :: ۱۳۸٦/۱۱/٢٤
» تقدیم به خانم خوش آموز :: ۱۳۸٦/۱۱/٢٤
» تو چه نیک و پراحساسی سهیلا :: ۱۳۸٦/۱۱/٢٤
» ثریا جان :: ۱۳۸٦/۱۱/٢٤
» برای تو که ميلادت ماه بهمن است :: ۱۳۸٦/۱۱/٢٠
» سلام یار من :: ۱۳۸٦/۱۱/۱٧
» برای تو :: ۱۳۸٦/۱٠/٢٦
» برای تو که همواره با تو کودکی را آرزو دارم :: ۱۳۸٦/۱٠/٢٦
» بی وفایی :: ۱۳۸٦/۱٠/٢٤
» محرم :: ۱۳۸٦/۱٠/٢٢
» گل مينای من :: ۱۳۸٦/۱٠/٢٢
» زمستان :: ۱۳۸٦/۱٠/٢٢
» مراقب باش :: ۱۳۸٦/٩/۱٩
» شروع با نام او كه عاشق ترين است :: ۱۳۸٦/٩/۱۸