آرامش جان عاشقان می آید
ساعت ٩:٤٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٤/۱  

 ای منتظران ، گنح نهان می آید

آرامش جان عاشقان می آید

 

ما چشم به راه سحریم ، در شب هجر

خورشید جهان ز بیکران می آید

 

می آید و می تابد و جان می بحشد

سالار و پناه بی کسان می آید

 

آن منجی عالم ، مه آل علی

آن مصلح آل صالحان می آید

 

ره آب زنید ، پنجره ها بگشایید

شمس و قمری از آسمان می آید

 

عید است بیا دل به وصالش خوش دار

چون مهدی صاحب الزمان می آید


کلمات کلیدی: آرامش ،کلمات کلیدی: شب هجر ،کلمات کلیدی: مه آل علی ،کلمات کلیدی: آرامش جان عاشقان