بی وفایی
ساعت ٢:۱٥ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٦/۱٠/٢٤  

مگر توعاشق زارم نبودی ---- مگرتویارودلدارم نبودی   

تورنجاندی مرا با بد زبانی-----   بگو آخر چرانامهربانی 

مگرباتو چه کردم سنگ خارا ----   چنین بشکسته خواهی قلب مارا      

کلامت نیش مار است ای نگارم------ چه می شدگربدی باغ بهارم 

اگر گویی سخنها بی کنایه  ------  دگرشعری نگویم  پرگلایه

سرایم من زعشق و خوشزبانی----- زخوبیهای تو ای یار جانی