وقت است که بازآیی
ساعت ٧:۱۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/۳/٢٠  

ای شاخ گل نرگس ، ای آیه زیبایی

هم آینه رودی ،هم وسعت دریایی

 

 

 چشمم به سماء باشد، هر روز به هر جایی

شاید چو قمر یا شمس، از پرده برون آیی

 

 

هر صبح تورا خواند، هر کس به تمنایی

هنگام پریشانی، یا لحظه تنهایی

 

 

ای اوج توانایی ،سرچشمه دانایی

در تیره شب هجران ،نور دل شیدایی

 

 

ای آیت سبحانی، رخسار که بنمایی

در چشم همه عالم، چون یوسف زهرایی

 

 

ای ناجی دنیایی، ای شافع عقبایی

برکن زجهان بیداد، چون وارث مولایی

 

 

ای پادشه خوبان، داد از غم تنهایی

دل بی تو به جان آمد، وقت است که باز آیی


کلمات کلیدی: امام زمان ،کلمات کلیدی: میلاد