برای تو که ميلادت ماه بهمن است
ساعت ۱٢:٠۸ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٦/۱۱/٢٠  

به دنیاآمدی درماه بهمن                  توای دخت همایون فال میهن

تودایم درره علمی ودانش                  همیشه در تکاپو و پژوهش

گل مریم همان وصف جمالت             بود چون بلبل آهنگ کلامت

تویی مریم گلی خوشبو زشیراز         چنین باترجمه مانوس و دمساز

تو استادی بدی در بین یاران             که دانش از تو میبارد چو باران