یار ما
ساعت ٢:٢٥ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٦/۱۱/٢٤  

ای کاش تودر کنار ما می بودی

در کار نمایه یار ما می بودی

                                 ای چشمه دانش و وفاو نیکی

                                 درد دل ما را تو دوا می بودی

سخت است وداع با توی شیرین گفتار

بی مهری ما راتو وفا می بودی

                                حیف است که آهنگ تورا ننیوشیم

                                 ای کاش که تو نوای ما می بودی

گویندرود زدل چو از دیده برفت

اما نروی تو که پر از عشق و صفا می بودی

                                ای کاش قلندران این بادیه را

                                تو یاور بی رنگ وریا می بودی

من شاعره ای الکنم و بی همدم

ای کاش که همسایه ما می بودی