یامن اسمه دواء وذکره شفاء
ساعت ۱٢:۳۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/۱/٢۱  

    خداوند کریم و پاک و بینا                   تو ای یار گنه پوش و توانا

    اگر آلوده و غرق گناهم                    اگر افسرده و گم کرده راهم

   اجابت کن که ستار العیوبی             چو خورشیدی و اما بی غروبی

   چو باشد جود و الطافت پناهم           بود اسمت دواء ذکرت شفاعم