معصیت
ساعت ۱:٥٦ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/۱/٢٦  

اگر خواهی بهشت جاودانی               تو باید معصیت از خود برانی

مبر لذت زبدگویی و غیبت                   مکن خودرا اسیر دیو تهمت

بشوی آیینه دل را ز زنگار                  مگرد گرد گناهان همچو پرگار

اگر باچشم خود بینی گناهان            به دامانت معاصی را بپوشان