برای او که روزی خواهد آمد
ساعت ۱۱:۳٠ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٧/۱/۳۱  

انتظار یعنی که فرزانه شوی               بهر استقبال آماده شوی

انتظار یعنی که یادت او شود              ذکر و وردت هر زمان یاهو شود

انتظار یعنی که مستانه شوی            گرد آن شمع جهان شیدا و پروانه شوی

انتظار یعنی که تزکیهء نفس              دل بریدن از معاصی و هوس

انتظار یعنی بترسی از گناه              هر زمان بینی خدایت را گواه

انتظار یعنی محبت داشتن             جای کینه بذر نیکی کاشتن

انتظار یعنی صداقت . راستی          خدمت خلق خدا بی کاستی

انتظار یعنی چو بلبل در بهار              بهر دیدار مرادت بیقرار