برای تو که گاهی خودخواهی
ساعت ۱۱:٠٤ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٧/٢/۱٠  

من نمیدانم چه داری در سرت

گه که شادانی بخندم در برت

هرزمان ناشاد هستی و غمین

هی بسوزانی دلم را بازبان آتشین

آنچنان آزرده حالم ساختی

گوییا بر روح و جانم تاختی

من عروسک نیستم جانان من

کاش بودی جای درد درمان من