مراقب باش
ساعت ۸:۳٦ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٦/٩/۱٩  

مراقب افکارت باش  . آنها به گفتار تبدیل می شوند .

مراقب گفتارت باش  . آنها به کردارتبدیل می شوند .

مراقب کردارت باش  . آنها به عادت  تبدیل می شوند .

مراقب عادتت  باش  . آنها به شخصیت  تبدیل می شوند

مراقب شخصیتت باش  . آنها سرنوشتت خواهند شد .