گل مينای من
ساعت ٩:٠٩ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٦/۱٠/٢٢  

گل مینا هزاران رنگ دارد                    ولی مینای من یک رنگ دارد

اگرچه نیستم همسایه او                 دل من سوی او آهنگ دارد