بوی باران
ساعت ۱:٥۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۱/۱۸  

بوی باران و بنفشه بیقرارت میکند

بزم بلبلها به بستان ها بهارت میکند

 

شادی شبنم به روی شاخه ها

شور شمشاد و شکوفه شادمانت میکند

 

چتر سبز سرو در طرف چمن

سایه های مهربانی را نثارت میکند

 

چون برقصد برگ با آهنگ باد

نرم نرمک ناز نرگسها جوانت میکند