میرود سرما
ساعت ۸:٥٢ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/۱٢/۱٤  

میرود سرما ،بهاران میشود                       فصل نرگسها و باران میشود

خاک مرده، زنده میگردد زنو                       چشمه ها ، بیدار و جوشان میشود

سبز میگردد ، کرانه تا کران                       شوره زاران، چون گلستان میشود

لاله های سرخ، در دشت و دمن                چلچراغ کوهساران میشود

در یکی آدینه ای ، چشمان ما                   آشیان ماه تابان میشود

تا بتابد ، آفتاب روی او                             شهر از نورش چراغان میشود

دیو ظلمت، میرود از هر دیار                     کوی و برزن ، نورباران میشود