باز باران با ترانه                     با نوای عاشقانه 

می‌نوازد ساز و آهنگ                بی دف و چنگ و چغانه

از طنین دلنوازش                    بشنوی صدها فسانه

قطره هایش همچو الماس          می‌درخشند در میانه

با سخاوت گنجهایش                می‌چکند در هر کرانه

لاله در دشت شقایق                میزند برگ و جوانه

مرغکان با شادمانی                باز می‌گردند به لانه

تا پس از باران زیبا                باز سازند آشیانه

کم کم از آن قطره هایش           رود می‌گردد روانه

می‌رسد آخر به دریا                  تا بماند جاودانه

باز آرد عطر باران                 از گل نرگس نشانه

شاید این آدینه باشد                  روز وصلت ای یگانه

/ 0 نظر / 21 بازدید