سلام یار من

خانم سلام حالت خوبست بهتریglfl2.gif

یا مثل آه و آینه از من مکدری؟

 

 

امروز حال و حوصله داری که باز هم

شعری  برایتان بگویم شعر دیگری

 

شعری که اولش غزل عاشقانه ایست

برعکس خیل آن همه شعر سرسری

 

 

یار من  که از میان تمام غریبه ها

با شادی من و غم من آشنا تری

 

 هر چند بی نیازی طبعت زبانزد است

هر چند از قبیله سرو و صنوبری

 

 

می ترسم با این همه بی وفایی من

غریبه امروز و آشنای دورمن شوی

 

حسین

 

 

/ 0 نظر / 24 بازدید