ادعونی استجب لکم

ای خداوندی که نامت مایه آرامش است
سرزمین خشکمان در انتظار بارش است
خود بگفتی گر بخوانیمت زجان
می فرستی نعمتت را بیکران
ای خدا سیراب گردان این زمین تشنه را
برکن از کون و مکان هرگونه کبر و فتنه را
استجابت کن دعای خالصین و مومنین
ابرو بارانی رسان بر خاک خشک این زمین
/ 0 نظر / 21 بازدید