زندگی

 

خسته ایم از قیل و قال زندگی

از سراب پرملال زندگی

 

هرکسی ،سر در گریبان خود است

نیست در ما، شور و حال زندگی

 

در میان خاطرات گمشده

شاد و دلخوش ، با خیال زندگی

 

صد کرشمه ،زین جهان باید کشید

تا بدست آری وصال زندگی

 

میرویم ، شاید مگر باور کنیم

آرزوهای محال زندگی

 

این معما را چگونه حل کنم

از که پرسم  من ،سوال زندگی؟

 

در پس دیوار و دود و همهمه

کی دگر باشد ، مجال زندگی؟

 

هم بهاران ، هم خزانها ، میرود

پرشتاب است ، ماه و سال زندگی

 

/ 0 نظر / 24 بازدید