بهار

 

 

چشم دل باز کن که جان بینی

آنچه نادیدنی است آن بینی

 

بنگری به هر طرف در باغ

سایه لطف باغبان بینی

 

گسترانیده سفره نعمت

رنگ مهرش به هر کران بینی

 

در نوای بلبل بیدل

شور و نجوای عاشقان بینی

 

هنر و صنع بی مثالش را

در رخ سرخ ارغوان بینی

 

در میان کوچه باغ بهار

صد نشان ز بی نشان بینی

 

صاف و آبی همچو دریا شو

تا درونت آسمان بینی

/ 1 نظر / 15 بازدید