بازباران

 

باز باران با ترانه ، روح بخش و شاعرانه

می سراید شعر هستی، با نوای عاشقانه

 

از طنین دلنوازش ، بشنوی صدها فسانه

داستان مهربانی ، قصه های شادمانه

 

با سخاوت ، گنجهایش، می چکد در هر کرانه

تا بشوید ، هر سیاهی ، از دل و جان زمانه

 

کم کم از هر دانه باران رود میگردد ، روانه

میرسد، آخر به دریا ، تا بماند جاودانه

 

باز هم در زیر باران ، دل تو را گیرد بهانه

شاید این آدینه باشد ، روز وصلت ای یگانه

/ 0 نظر / 23 بازدید