خدایا

خدایا بزرگ و توانا تویی

رحیم و، رئوفی و یکتا تویی

پر از مهری و بخشش و مغفرت

که ما قطره هستیم و دریا تویی

گناهان ، پنهان نباشد زتو

چو داننده غیب و پیدا تویی

برای همه بی کسان،ای خدا

پناه و نگهبان و ماءوا تویی

دلم  گیرد آرام با یاد تو

دلارام هر پیر و برنا تویی 

/ 0 نظر / 18 بازدید