صدای پای رمضان

بنام حضرت محبوب

صدای پای رمضان است که پشت در خانه تان بر کوبه میکوبد

و ندای فرستاده رحمت را باز می گوید که:

دُعیتُم إِلی ضِیافَتِ الله... از سوی خداوندگار هستی، همه تان به میهمانی مُنعِم بزرگ دعوت شده اید.

آنانکه به شوق دریافت چنین دعوتنامه ای، زودتر روند تا بلکه فرصت خلوتی با صاحبخانه بیابند،

در را گشوده بینند و سفره ها را گسترده، و مُنعِم بزرگ را پذیرا و شائق تر از خودشان.

رمضان در میزند، با بهار قرآن کریمش،

با ترنّم خوشبوی دعاهای عاشقانه اش،

دعای ابوحمزه، دعای سحر و

همه راز و نیازهای بنده با رب الارباب هستی

 

 

 

 

حلاوت ماه مبارک رمضان، گوارای وجودتان

/ 0 نظر / 20 بازدید