نماز عاشقان

ستایش کن خدای مهربان را-------همان پروردگار آسمان را

نماز بی تکلف همچو دریاست-------مبرٌای وجودت از بدیهاست

توگر خوانی خدا را خالصانه-------همو باشد تورا یار یگانه

نماز آرامشت بخشدفراوان-------همان باشدپناه بی پناهان

اگر باشی زمانی زار ومغموم------توکل کن برآن دادار قیوم

نماز باشد حدیثی عاشقانه--------زعشق بندگان با آن یگانه

/ 0 نظر / 60 بازدید