قنوت انتظار

(ای منتظران گنج نهان می آید       آرامش جان عاشقان می آید )

با آمدنش عقده دل بازشود             آن سنگ صبور بی کسان می اید

ره اب زنید ،پنجره ها بگشایید         شمس و قمری از آسمان می اید

روشن شود عالم از فروغ رویش        نور دل و جان همرهان می آید

از ظلم و ستم ها نماند اثری            او ، مصلح آل صالحان می آید

هر جمعه بخوانیم دعای فرجش        چون مهدی صاجب الزمان می اید

 

/ 0 نظر / 23 بازدید