# عشق

مادر

مادرم، ای همنشین فاطمه                    ای یگانه واژه بی خاتمه  مادر ای آیینه ایثار و عشق                    ای گرامی، گوهر دریای صدق  عشق ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 6 بازدید

مادر...

    مادرم، ای همنشین فاطمه                    ای یگانه واژه بی خاتمه  مادر ای آیینه ایثار و عشق                    ای گرامی، گوهر دریای صدق  عشق آموزند ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 7 بازدید