خاطره‌ها

   

 

  زندگی می‌گذرد، خاطره‌ها می‌ماند

    می‌روید از نظر و یاد شما می ماند

    عمر، چون باد دی و فصل خزان در گذر است

    لحظه‌ها می‌رود و مهر و وفا می‌ماند

    می‌رود قافله عمر به ناگه روزی

     توشه مهر از این قافله‌ها می‌ماند

     مرو از حلقه یاران و رفقیان، جانا

     مگسل این بند، همین رابطه‌ها می‌ماند

     یک گلستان، زگل نرگس و داوودی باش

     که ز هر باد صبا، رایحه‌ها می‌ماند

      برحذر باش مکدر نکنی خاطره‌ای

      که سیاهی به دل آینه‌ها می‌ماند

       خوشتر از حادثه عشق ندیدم به جهان

       از همه عمر همین حادثه‌ها می‌ماند

 

/ 1 نظر / 37 بازدید
محمد خالق وردی

حرمت خلق نگهدار و به خود غره مشو می‌رود پست و مقام ، از تو چه‌ها می‌ماند؟- این بیت رو باید سر در اتاق خیلی از مسئولین بزنند واقعا زیبا و پر معنی است.