فاطمه(س )

فاطمه

نور خورشید ولایت فاطمه

اسوه ناب شهامت فاطمه

چون گل و ریحان به بستان بهشت

نرگس باغ شهادت فاطمه

یاد او روشن کند جان و دلت

رهبر راه هدایت فاطمه

بخشش و لطفش ندارد انتها

کوه احسان و سخاوت فاطمه

در نیایشهای شب چون عارفان

رهرو پاک طریقت فاطمه

در همه دوران توسل کن به او

در دریای شفاعت فاطمه

/ 0 نظر / 23 بازدید