گل مينای من

41.gifگل مینا هزاران رنگ دارد                    ولی مینای من یک رنگ دارد

41.gifاگرچه نیستم همسایه او                 دل من سوی او آهنگ دارد

/ 4 نظر / 255 بازدید
romina

خیلی زیباست اسم منم میناست ممنون بخاطرشعر زیبایتون[لبخند]

مینا

خیای زیبا بود مرسی

مینا

lمیشه بازم بفرستین انسان تحت تاثیر قرار می گیردبه عشق باور دارم

مينا

واقعا ممنونم خيلی زيبابود